i/ Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonersie DREYSE :: Zarząd

Zarząd

Stowarzyszenie
Przewodniczący: Krzysztof Jacek Skłodowski
Z-ca Przewodniczącego: Mirosław Worobiec
Skarbnik: Andrzej Kryński

Muzeum Miejskie
Dyrektor: Mirosław Worobiec